Apostolstwo Dobrej Śmierci

"CZUWAJCIE... MÓDLCIE SIĘ... BĄDŹCIE GOTOWI" 

                                            (por. Mt 25,13)

Dobrze żyć - to wiele! Dobrze umrzeć - to wszystko!!!

 

Apostolstwo Dobrej Smierci jest zrzeszeniem modlitewnym, w którym członkowie, poprzez swoje modlitwy, pragną wyjednać dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej; dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia oraz dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

Członków Apostolstwa Dobrej Smierci zachęca się do codziennego rachunku sumienia, modlitw zwłaszcza przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej (różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej) i św. Józefa - Patrona dobrej śmierci.

 

 

zobacz także: www.apostolstwods.pl

                     www.pompejanska.pl

                     www.apostolstwo.pl