Redyk Karpacki powierzony Dobremu Pasterzowi

Foto: J. Michałek