Słowo naszego księdza proboszcza Tadeusza

 

Serdeczne Bóg Zapłać ks. Jarosławowi Ogrodniczakowi za przeprowadzenie Misji świętych w naszej parafii. Dziękujemy za Słowo Boże pełne mocy Ducha Świętego, które umocniło nas w wierze katolickiej, pomogło na nowo wybrać Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela i ożywiło miłość do Kościoła Rzymskokatolickiego. Nowe środki przekazu pomogły lepiej zrozumieć i przyjąć głoszone nauki.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Misji świętych, w liturgię, zachęcając do sakramentu pokuty, osobistej modlitwy i udziału w Eucharystii.

 

Dziękujemy tym, którzy dawali świadectwo nawrócenia i trwania przy Bogu.

 

Dziękujemy wszystkim parafianom a szczególnie wspólnocie Ogień Boży za modlitwę, świadectwa i śpiew.

 

Bóg Zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w Misjach.

 

Bóg Zapłać za złożone ofiary.

 

Niech łaska Boża pomoże nam wydać dobre owoce w życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym.