Jubileusz 55 - lecia święceń kapłańskich Ks. Jerzego

 55 lat temu - 2 grudnia 1956 roku - święcenia kapłańskie przyjął Ksiądz Prałat Jerzy Patalong.

 

Z okazji tak pięknego Jubileuszu składamy Dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje, podziękowania oraz życzenia Bożego Błogosławieństwa i Opieki Matki Bożej w dalszym życiu z zapewnieniem o naszej modlitewnej pamięci.